NG Pot
Quick links to NG resources and stuff.

Newgrounds NG Logs NG Archive Bahamut's Lists, Wikia's NG, Radiogrounds, Shittykitty's NG Programs, Mohabot's NG Chat, Anything else?